k.ú.: 794163 - Žabovřesky u Českých Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545368 - Žabovřesky NUTS5 CZ0311545368
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 3998378
zahrada 114 71894
travní p. 218 941388
lesní poz les(ne hospodář) 1 847
lesní poz 101 1242438
vodní pl. nádrž umělá 9 18829
vodní pl. rybník 4 46118
vodní pl. tok přirozený 21 31237
vodní pl. tok umělý 17 24077
vodní pl. zamokřená pl. 31 75918
zast. pl. společný dvůr 3 1045
zast. pl. zbořeniště 2 170
zast. pl. 260 91307
ostat.pl. jiná plocha 144 92694
ostat.pl. manipulační pl. 54 59180
ostat.pl. neplodná půda 31 20389
ostat.pl. ostat.komunikace 83 153004
ostat.pl. silnice 12 41783
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16787
ostat.pl. zeleň 40 4642
Celkem KN 1433 6932125
Par. DKM 1266 5695258
Par. KMD 167 1236867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 5
Celkem BUD 227
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 250
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 07.12.2015
DKM 1:1000 14.09.2010
THM-V 1:2000 01.10.1980 14.09.2010 THM + FUO
FÚO 1:2000 01.10.1980 15.06.2017 THM + FUO
S-SK GS 1:2880 1870 01.10.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.05.2022 23:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.