k.ú.: 794198 - Černá Voda u Žacléře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579874 - Žacléř NUTS5 CZ0525579874
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 1021038
zahrada 17 12862
travní p. mez, stráň 5 2112
travní p. 175 1583941
lesní poz 4 25165
vodní pl. nádrž umělá 1 302
vodní pl. tok přirozený 12 13067
zast. pl. zbořeniště 6 3580
zast. pl. 39 15517
ostat.pl. jiná plocha 43 71079
ostat.pl. neplodná půda 22 28408
ostat.pl. ostat.komunikace 17 52766
ostat.pl. pohřeb. 1 1350
Celkem KN 387 2831187
Par. DKM 387 2831187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 38
LV 57
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2001
THM-V 1:2000 01.01.1971 09.11.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 20:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.