k.ú.: 794228 - Prkenný Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579874 - Žacléř NUTS5 CZ0525579874
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 68 51872
travní p. mez, stráň 1 251
travní p. 121 361426
lesní poz les s budovou 2 102
lesní poz les(ne hospodář) 6 262451
lesní poz ostat.komunikace 2 8379
lesní poz 14 774144
vodní pl. nádrž umělá 1 11758
vodní pl. tok přirozený 12 12696
vodní pl. tok umělý 14 1187
zast. pl. 103 14910
ostat.pl. jiná plocha 43 17503
ostat.pl. manipulační pl. 4 3746
ostat.pl. mez, stráň 1 214
ostat.pl. neplodná půda 36 17113
ostat.pl. ostat.komunikace 33 18465
ostat.pl. silnice 15 35903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 4371
Celkem KN 485 1596491
Par. DKM 485 1596491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
rozestav. 1
Celkem BUD 96
byt.z. byt 17
Celkem JED 17
LV 128
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 13:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.