k.ú.: 794261 - Žádovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586781 - Žádovice NUTS5 CZ0645586781
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1646
orná půda 1023 3513491
vinice 172 163448
zahrada 308 180776
ovoc. sad 62 588207
travní p. mez, stráň 3 10607
travní p. 91 160924
lesní poz 120 209302
vodní pl. tok přirozený 13 10452
vodní pl. tok umělý 37 23769
zast. pl. společný dvůr 21 1335
zast. pl. zbořeniště 12 2358
zast. pl. 380 141783
ostat.pl. jiná plocha 47 39884
ostat.pl. manipulační pl. 53 96171
ostat.pl. neplodná půda 169 93125
ostat.pl. ostat.komunikace 272 176886
ostat.pl. silnice 56 45475
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 11756
ostat.pl. zeleň 36 101250
Celkem KN 2915 5572645
Par. DKM 2915 5572645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 257
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 2
Celkem BUD 372
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 14
LV 713
spoluvlastník 1502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.05.2020 1:1000 04.06.2020 *)
DKM 1:1000 17.06.2002
ZMVM 1:2000 19.05.1994 16.06.2002
S-SK ŠS 1:2880 1827 18.05.1994 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 22.05.2022 19:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.