k.ú.: 794279 - Žákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 523453 - Žákovice NUTS5 CZ0714523453
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 4003248
zahrada 108 139353
ovoc. sad 3 9540
travní p. 29 244802
lesní poz les(ne hospodář) 1 817
lesní poz 10 249452
vodní pl. tok přirozený 12 72896
vodní pl. tok umělý 10 14650
vodní pl. zamokřená pl. 4 1903
zast. pl. zbořeniště 9 3061
zast. pl. 131 79847
ostat.pl. jiná plocha 35 48302
ostat.pl. manipulační pl. 21 17374
ostat.pl. neplodná půda 1 189
ostat.pl. ostat.komunikace 112 238613
ostat.pl. silnice 23 78327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8437
ostat.pl. zeleň 42 377967
Celkem KN 868 5588778
Par. DKM 570 5337382
Par. KMD 298 251396
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 81
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 117
LV 217
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.01.2020 1:1000 23.01.2020 *) JPÚ
KMD 1:1000 31.05.2016
DKM-KPÚ 07.11.2007 1:1000 08.11.2007 *)
Ost. 1:2880 01.01.1957 08.11.2007 extravilán, agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 31.05.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 28.05.2022 18:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.