k.ú.: 794309 - Černčice u Žalan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567876 - Žalany NUTS5 CZ0426567876
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 16250
zahrada 27 24329
travní p. 125 835245
lesní poz 35 2551517
vodní pl. nádrž umělá 1 1405
vodní pl. tok přirozený 4 239
vodní pl. zamokřená pl. 1 3700
zast. pl. zbořeniště 3 384
zast. pl. 31 17965
ostat.pl. jiná plocha 8 1812
ostat.pl. manipulační pl. 4 6464
ostat.pl. neplodná půda 58 33928
ostat.pl. ostat.komunikace 23 23867
ostat.pl. silnice 3 18999
Celkem KN 326 3536104
Par. KMD 326 3536104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 2
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 31
LV 37
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.04.2016
S-SK GS 1:2880 1842 04.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 22.05.2022 21:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.