k.ú.: 794333 - Píšťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 542539 - Píšťany NUTS5 CZ0423542539
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 845832
zahrada skleník-pařeniš. 1 2160
zahrada 64 21819
travní p. 42 95411
vodní pl. nádrž přírodní 50 988813
vodní pl. tok přirozený 9 301318
vodní pl. tok umělý 4 10197
vodní pl. zamokřená pl. 3 1403
zast. pl. společný dvůr 5 175
zast. pl. zbořeniště 4 1373
zast. pl. 163 44144
ostat.pl. dráha 1 4740
ostat.pl. jiná plocha 30 181058
ostat.pl. manipulační pl. 26 26788
ostat.pl. neplodná půda 69 185237
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1644
ostat.pl. ostat.komunikace 51 26897
ostat.pl. silnice 14 14249
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 60681
ostat.pl. zeleň 1 107
Celkem KN 772 2814046
Par. DKM 772 2814046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 83
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 138
LV 224
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1989 18.09.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 12:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.