k.ú.: 794341 - Žalhostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565946 - Žalhostice NUTS5 CZ0423565946
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 354162
vinice 66 359791
zahrada 324 269257
ovoc. sad 23 31008
travní p. 113 219456
lesní poz 17 22132
vodní pl. tok přirozený 4 276810
zast. pl. společný dvůr 4 293
zast. pl. zbořeniště 7 865
zast. pl. 339 87539
ostat.pl. dráha 24 163112
ostat.pl. jiná plocha 122 69940
ostat.pl. manipulační pl. 22 15687
ostat.pl. neplodná půda 107 305360
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3451
ostat.pl. ostat.komunikace 125 125009
ostat.pl. silnice 24 17365
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9662
ostat.pl. zeleň 2 565
Celkem KN 1400 2331464
Par. DKM 1400 2331464
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 6
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 156
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 23
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo plav.úč. 6
Celkem BUD 326
byt.z. byt 11
obč.z. byt 3
Celkem JED 14
LV 415
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1989 31.07.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 18:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.