k.ú.: 794392 - Dlouhoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 548031 - Dlouhoňovice NUTS5 CZ0534548031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 111934
zahrada 259 304758
ovoc. sad 1 2884
travní p. 287 1329671
lesní poz ostat.komunikace 5 13801
lesní poz 63 1623729
vodní pl. nádrž umělá 1 117
vodní pl. rybník 8 23248
vodní pl. tok přirozený 4 7065
vodní pl. zamokřená pl. 5 22693
zast. pl. zbořeniště 4 351
zast. pl. 340 96990
ostat.pl. dráha 9 27012
ostat.pl. jiná plocha 145 158617
ostat.pl. manipulační pl. 5 7696
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 49
ostat.pl. ostat.komunikace 63 88828
ostat.pl. pohřeb. 1 2259
ostat.pl. silnice 14 36709
ostat.pl. skládka 4 28525
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2375
ostat.pl. zeleň 7 8037
Celkem KN 1252 3897348
Par. DKM 1252 3897348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 166
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 18
č.e. víceúčel 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 321
byt.z. byt 134
obč.z. byt 2
Celkem JED 136
LV 438
spoluvlastník 651

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2022
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2012
S-SK GS 1:2880 1840 28.04.2022


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 13:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.