k.ú.: 794473 - Dolní Police - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562297 - Žandov NUTS5 CZ0511562297
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 416793
zahrada 73 48704
ovoc. sad 6 15161
travní p. 190 1294384
lesní poz 86 4494160
vodní pl. nádrž umělá 2 22649
vodní pl. tok přirozený 4 57997
vodní pl. tok umělý 1 1811
vodní pl. zamokřená pl. 5 5481
zast. pl. společný dvůr 2 504
zast. pl. zbořeniště 36 8444
zast. pl. 65 25690
ostat.pl. jiná plocha 13 3380
ostat.pl. manipulační pl. 1 1110
ostat.pl. neplodná půda 88 158355
ostat.pl. ostat.komunikace 92 145200
ostat.pl. silnice 2 23635
Celkem KN 675 6723458
Par. DKM 675 6723458
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 65
LV 84
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2003 Od-ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 01.01.1993 16.12.2003 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Žandov (námitky 1992)
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1993 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.