k.ú.: 794481 - Žandov u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562297 - Žandov NUTS5 CZ0511562297
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 1289630
zahrada 372 175355
ovoc. sad 7 31567
travní p. 271 731446
lesní poz 57 1540436
vodní pl. nádrž umělá 2 2835
vodní pl. tok přirozený 55 17932
vodní pl. tok umělý 4 5548
vodní pl. zamokřená pl. 3 16827
zast. pl. společný dvůr 19 17339
zast. pl. zbořeniště 20 3161
zast. pl. 596 123478
ostat.pl. dobývací prost. 2 4060
ostat.pl. dráha 3 36231
ostat.pl. jiná plocha 114 110952
ostat.pl. manipulační pl. 24 65987
ostat.pl. neplodná půda 191 232004
ostat.pl. ostat.komunikace 136 114923
ostat.pl. pohřeb. 1 3738
ostat.pl. silnice 33 98312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 38774
ostat.pl. zeleň 12 14917
Celkem KN 2003 4675452
Par. DKM 2003 4675452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 207
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 31
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 130
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 33
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 574
byt.z. byt 321
byt.z. garáž 63
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 387
LV 838
spoluvlastník 1360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2004 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 01.01.1993 22.06.2004 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Žandov (námitky 1992).
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1993 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.