k.ú.: 794511 - Buková u Nových Hradů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544884 - Olešnice NUTS5 CZ0311544884
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 798 3533277
zahrada 143 80959
travní p. 325 546590
lesní poz 539 2857089
vodní pl. nádrž umělá 9 2521
vodní pl. rybník 73 893728
vodní pl. tok umělý 149 28059
vodní pl. zamokřená pl. 64 74296
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. zbořeniště 2 210
zast. pl. 138 67719
ostat.pl. jiná plocha 109 60447
ostat.pl. manipulační pl. 15 17006
ostat.pl. neplodná půda 65 31162
ostat.pl. ostat.komunikace 205 112601
ostat.pl. silnice 22 21530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2090
ostat.pl. zeleň 1 114
Celkem KN 2661 8329407
Par. DKM 2661 8329407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 128
LV 244
spoluvlastník 357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2011
DKM-KPÚ 04.03.2011 1:1000 04.03.2011 *) zlatněno jako součást KPÚ Žár u Nových Hradů
ZMVM 1:2000 01.01.1997 15.12.2011 MŠ - 15.12.1989
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1997


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 16:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.