k.ú.: 794546 - Žár u Nových Hradů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545376 - Žár NUTS5 CZ0311545376
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 2054040
zahrada 128 75354
ovoc. sad 3 14989
travní p. 188 1328300
lesní poz les s budovou 10 549
lesní poz 291 1908205
vodní pl. nádrž umělá 6 9520
vodní pl. rybník 12 1387723
vodní pl. tok umělý 21 27238
vodní pl. zamokřená pl. 22 31693
zast. pl. společný dvůr 2 1517
zast. pl. zbořeniště 9 3443
zast. pl. 218 74977
ostat.pl. jiná plocha 222 239988
ostat.pl. manipulační pl. 29 101560
ostat.pl. neplodná půda 9 3288
ostat.pl. ostat.komunikace 89 109063
ostat.pl. silnice 17 96767
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11273
ostat.pl. zeleň 20 1077
Celkem KN 1420 7480564
Par. DKM 650 5419601
Par. KMD 770 2060963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 217
byt.z. byt 56
byt.z. garáž 9
Celkem JED 65
LV 270
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2017
DKM-KPÚ 04.03.2011 1:1000 04.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1870 18.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.05.2022 23:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.