k.ú.: 794562 - Nespice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550621 - Vacov NUTS5 CZ0315550621
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 787844
zahrada 82 61525
travní p. mez, stráň 4 4547
travní p. 262 1010524
lesní poz 206 1834320
vodní pl. nádrž umělá 1 1659
vodní pl. tok přirozený 12 31072
vodní pl. tok umělý 18 4383
zast. pl. zbořeniště 1 109
zast. pl. 111 25590
ostat.pl. jiná plocha 25 12297
ostat.pl. manipulační pl. 21 14448
ostat.pl. mez, stráň 1 245
ostat.pl. neplodná půda 243 147934
ostat.pl. ostat.komunikace 59 50153
ostat.pl. silnice 51 25215
Celkem KN 1214 4011865
Par. KMD 1214 4011865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 111
LV 180
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2016
KM-D 1:2000 19.06.2000 07.10.2016
S-SK GS 1:2880 1837 19.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 24.05.2022 14:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.