k.ú.: 794597 - Žáravice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 576042 - Žáravice NUTS5 CZ0532576042
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 1622977
zahrada 92 64104
ovoc. sad 1 8791
travní p. mez, stráň 1 3852
travní p. 38 158583
lesní poz 63 555166
vodní pl. rybník 1 22936
vodní pl. tok přirozený 2 4009
vodní pl. tok umělý 17 13810
vodní pl. zamokřená pl. 2 6027
zast. pl. společný dvůr 1 97
zast. pl. zbořeniště 1 978
zast. pl. 91 53274
ostat.pl. jiná plocha 32 22128
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 4068
ostat.pl. manipulační pl. 15 75628
ostat.pl. neplodná půda 4 10120
ostat.pl. ostat.komunikace 51 68079
ostat.pl. silnice 9 25324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6404
ostat.pl. zeleň 20 18501
Celkem KN 556 2744856
Par. DKM 510 2332035
Par. KMD 46 412821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 90
LV 150
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2019 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 02.12.2013
KMD 1:1000 16.05.2012
S-SK GS 1:2880 1839 02.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 18.05.2022 08:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.