k.ú.: 794627 - Žarošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586790 - Žarošice NUTS5 CZ0645586790
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62103 - Ždánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2774 6721122
vinice 254 454236
zahrada 418 241714
ovoc. sad 28 93100
travní p. 174 319219
lesní poz 228 5638033
vodní pl. rybník 22 8464
vodní pl. tok přirozený 30 95578
vodní pl. tok umělý 13 8266
zast. pl. společný dvůr 3 197
zast. pl. zbořeniště 19 3809
zast. pl. 612 200934
ostat.pl. jiná plocha 360 50901
ostat.pl. manipulační pl. 139 85574
ostat.pl. neplodná půda 311 196600
ostat.pl. ostat.komunikace 236 383014
ostat.pl. pohřeb. 1 5342
ostat.pl. silnice 110 121060
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13411
ostat.pl. zeleň 58 32144
Celkem KN 5792 14672718
Par. DKM 5792 14672718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 294
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 125
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 12
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 552
byt.z. byt 14
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 31
Celkem JED 51
LV 1026
spoluvlastník 1530

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.05.2008
DKM-KPÚ 26.11.2004 1:1000 26.11.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.05.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 24.05.2022 17:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.