k.ú.: 794651 - Hamry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589896 - Plumlov NUTS5 CZ0713589896
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 415802
zahrada 142 98902
ovoc. sad 8 15915
travní p. 169 246247
lesní poz 87 144346
vodní pl. nádrž umělá 2 65435
vodní pl. tok přirozený 5 29371
zast. pl. společný dvůr 1 256
zast. pl. zbořeniště 3 112
zast. pl. 180 33030
ostat.pl. jiná plocha 81 262282
ostat.pl. manipulační pl. 1 2408
ostat.pl. neplodná půda 22 17965
ostat.pl. ostat.komunikace 95 82935
ostat.pl. silnice 3 18770
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2067
ostat.pl. zeleň 16 16783
Celkem KN 950 1452626
Par. DKM 385 951934
Par. KMD 565 500692
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 88
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 176
LV 255
spoluvlastník 466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.04.2017
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 20.05.2022 23:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.