k.ú.: 794660 - Žárovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589896 - Plumlov NUTS5 CZ0713589896
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 740686
zahrada 134 102410
ovoc. sad 2 2275
travní p. 91 141750
lesní poz 25 143903
vodní pl. tok přirozený 6 24806
vodní pl. zamokřená pl. 6 1325
zast. pl. zbořeniště 2 313
zast. pl. 157 44405
ostat.pl. jiná plocha 26 17799
ostat.pl. manipulační pl. 46 14566
ostat.pl. neplodná půda 5 646
ostat.pl. ostat.komunikace 59 69340
ostat.pl. silnice 4 29524
ostat.pl. zeleň 17 50265
Celkem KN 776 1384013
Par. DKM 351 1161247
Par. KMD 425 222766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 91
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 148
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 210
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.02.2017
KMD 1:1000 31.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.2.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 20.05.2022 23:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.