k.ú.: 794678 - Vojslavice u Žárovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550574 - Šumavské Hoštice NUTS5 CZ0315550574
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 104105
zahrada 23 17254
travní p. mez, stráň 4 6010
travní p. 70 625340
lesní poz 57 452111
vodní pl. tok přirozený 1 376
zast. pl. zbořeniště 2 196
zast. pl. 16 9813
ostat.pl. jiná plocha 11 2149
ostat.pl. neplodná půda 41 41270
ostat.pl. ostat.komunikace 20 25523
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2008
Celkem KN 256 1286155
Par. DKM 256 1286155
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 16
LV 34
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.11.2018
S-SK GS 1:2880 1837 14.11.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 22.05.2022 19:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.