k.ú.: 794724 - Žatčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584240 - Žatčany NUTS5 CZ0643584240
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1250 8157295
vinice 23 164629
zahrada 303 165178
ovoc. sad 2 6441
travní p. 63 321856
lesní poz 10 63180
vodní pl. nádrž umělá 34 12840
vodní pl. tok přirozený 9 74263
zast. pl. společný dvůr 6 619
zast. pl. zbořeniště 2 516
zast. pl. 487 155349
ostat.pl. jiná plocha 42 40578
ostat.pl. manipulační pl. 104 120402
ostat.pl. neplodná půda 11 81983
ostat.pl. ostat.komunikace 188 249363
ostat.pl. pohřeb. 3 3618
ostat.pl. silnice 10 45893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13018
ostat.pl. zeleň 4 5920
Celkem KN 2554 9682941
Par. DKM 2554 9682941
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 329
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 451
LV 781
spoluvlastník 1062

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 04.10.2004
DKM-KPÚ 13.04.2004 1:2000 15.06.2004 *)
ZMVM 1:2000 01.05.1992 03.10.2004
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.04.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 18:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.