k.ú.: 794902 - Velichov u Žatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566985 - Žatec NUTS5 CZ0424566985
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 3594265
chmelnice 2 16215
zahrada 53 36335
travní p. 34 120778
lesní poz les(ne hospodář) 7 44253
lesní poz 2 4653
vodní pl. tok přirozený 1 226
zast. pl. společný dvůr 1 118
zast. pl. 116 73708
ostat.pl. dráha 1 30395
ostat.pl. jiná plocha 77 147654
ostat.pl. manipulační pl. 15 36198
ostat.pl. neplodná půda 17 230512
ostat.pl. ostat.komunikace 54 62120
ostat.pl. silnice 7 35960
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7673
ostat.pl. zeleň 14 8539
Celkem KN 556 4449602
Par. DKM 556 4449602
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 28
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 113
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 110
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.08.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 20.08.2003
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 11:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.