k.ú.: 794945 - Žatec na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588270 - Žatec NUTS5 CZ0632588270
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 2105238
zahrada 75 49844
travní p. 226 564708
lesní poz 49 180486
vodní pl. rybník 11 55739
vodní pl. tok přirozený 29 16926
zast. pl. 94 36719
ostat.pl. dráha 1 4166
ostat.pl. jiná plocha 24 14947
ostat.pl. manipulační pl. 15 24556
ostat.pl. neplodná půda 38 15048
ostat.pl. ostat.komunikace 42 44930
ostat.pl. silnice 7 30462
ostat.pl. zeleň 10 578
Celkem KN 755 3144347
Par. KMD 755 3144347
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 81
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 119
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
KM-D 1:2000 26.07.1999 30.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.07.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 14:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.