k.ú.: 794961 - Ždánice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586803 - Ždánice NUTS5 CZ0645586803
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62103 - Ždánice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3803 6516219
vinice 265 464296
zahrada 890 382637
ovoc. sad 44 150616
travní p. 1023 1570230
lesní poz les s budovou 21 3117
lesní poz les(ne hospodář) 1 43
lesní poz 300 9774123
vodní pl. nádrž umělá 8 18636
vodní pl. tok přirozený 9 14881
vodní pl. tok umělý 315 114832
vodní pl. zamokřená pl. 49 36966
zast. pl. společný dvůr 46 8383
zast. pl. zbořeniště 29 6709
zast. pl. 1106 324265
ostat.pl. jiná plocha 192 164353
ostat.pl. manipulační pl. 160 166112
ostat.pl. neplodná půda 405 245992
ostat.pl. ostat.komunikace 1258 494087
ostat.pl. pohřeb. 2 16561
ostat.pl. silnice 341 210474
ostat.pl. skládka 10 39560
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 69471
ostat.pl. zeleň 22 22164
Celkem KN 10316 20814727
Par. DKM 10316 20814727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 571
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 30
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 143
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 9
rozestav. 11
Celkem BUD 1081
byt.z. byt 396
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 38
obč.z. garáž 13
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 469
LV 2188
spoluvlastník 3344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2000
ZMVM 1:2000 01.03.1991 26.11.2000
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.02.1991 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 19.05.2022 08:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.