k.ú.: 794970 - Karasín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 485269
zahrada 84 53412
travní p. mez, stráň 12 13060
travní p. 155 1120731
lesní poz les s budovou 2 192
lesní poz 217 4959885
vodní pl. nádrž umělá 5 334745
vodní pl. rybník 2 5285
vodní pl. tok přirozený 4 1582
zast. pl. zbořeniště 1 293
zast. pl. 95 38559
ostat.pl. jiná plocha 34 13285
ostat.pl. manipulační pl. 12 14616
ostat.pl. neplodná půda 120 76239
ostat.pl. ostat.komunikace 102 111976
ostat.pl. pohřeb. 1 403
ostat.pl. silnice 5 9682
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 578
ostat.pl. zeleň 7 891
Celkem KN 894 7240683
Par. KMD 894 7240683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 87
LV 135
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.05.2022 00:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.