k.ú.: 794996 - Ždánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554472 - Ždánov NUTS5 CZ0321554472
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 7351
orná půda 275 2144489
zahrada 87 86041
travní p. mez, stráň 3 6415
travní p. 126 404188
lesní poz 14 416084
vodní pl. rybník 3 31656
vodní pl. tok přirozený 8 4211
vodní pl. tok umělý 30 16400
zast. pl. 95 34884
ostat.pl. jiná plocha 29 73626
ostat.pl. manipulační pl. 9 48862
ostat.pl. neplodná půda 1 1257
ostat.pl. ostat.komunikace 49 84628
ostat.pl. skládka 1 3049
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7570
Celkem KN 738 3370711
Par. DKM 1 137
Par. KMD 737 3370574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 91
LV 155
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2012
S-SK GS 1838 19.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.