k.ú.: 795071 - Podbořánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541834 - Jesenice NUTS5 CZ020C541834
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 942 2202680
zahrada 46 38084
travní p. 260 488454
lesní poz les s budovou 1 43
lesní poz 436 7955057
vodní pl. nádrž přírodní 1 6492
vodní pl. nádrž umělá 5 4954
vodní pl. rybník 1 17685
vodní pl. tok přirozený 20 15044
vodní pl. tok umělý 30 11313
vodní pl. zamokřená pl. 42 34837
zast. pl. společný dvůr 1 920
zast. pl. zbořeniště 9 5329
zast. pl. 82 40228
ostat.pl. jiná plocha 115 120890
ostat.pl. manipulační pl. 7 2542
ostat.pl. neplodná půda 18 36521
ostat.pl. ostat.komunikace 113 132702
ostat.pl. pohřeb. 2 1583
ostat.pl. silnice 2 63533
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 116 245462
Celkem KN 2249 11424353
Par. KMD 2249 11424353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 82
LV 106
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 18.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 24.05.2022 07:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.