k.ú.: 795101 - Žďár u Protivína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 598861 - Žďár NUTS5 CZ0314598861
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31084 - Protivín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 3110227
zahrada 36 21065
travní p. 134 1119023
lesní poz 5 101065
vodní pl. nádrž přírodní 5 7328
vodní pl. tok přirozený 18 36932
vodní pl. tok umělý 8 9328
vodní pl. zamokřená pl. 20 70165
zast. pl. 117 60930
ostat.pl. jiná plocha 20 10479
ostat.pl. manipulační pl. 22 17678
ostat.pl. neplodná půda 35 76938
ostat.pl. ostat.komunikace 56 136672
ostat.pl. silnice 4 38186
ostat.pl. zeleň 8 9441
Celkem KN 679 4825457
Par. DKM 679 4825457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 12
č.p. tech.vyb 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 116
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 161
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.01.2008 intravilán, převzato z původního ZMVM
DKM-KPÚ 03.12.2007 1:1000 25.01.2008 *)
ZMVM 1:2000 01.11.1996 25.01.2008
S-SK GS 1:2880 1837 25.01.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 16:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.