k.ú.: 795143 - Žďár v Podbezdězí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561495 - Doksy NUTS5 CZ0511561495
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 2564369
zahrada 57 51761
ovoc. sad 2 3965
travní p. mez, stráň 61 99160
travní p. 130 840864
lesní poz mez, stráň 1 705
lesní poz 168 9666921
vodní pl. nádrž umělá 1 1758
vodní pl. zamokřená pl. 1 83
zast. pl. zbořeniště 14 2909
zast. pl. 94 44331
ostat.pl. dráha 1 63933
ostat.pl. jiná plocha 18 3072
ostat.pl. manipulační pl. 19 15203
ostat.pl. mez, stráň 1 534
ostat.pl. neplodná půda 52 46669
ostat.pl. ostat.komunikace 102 193874
ostat.pl. silnice 17 77074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 28
ostat.pl. zeleň 1 64
Celkem KN 829 13677277
Par. DKM 461 6887682
Par. KMD 368 6789595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.used 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 93
LV 120
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.03.2020 1:1000 20.04.2020 *)
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1843 12.12.2014 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 14:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.