k.ú.: 795160 - Žďár u Velkého Chvojna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 297293
zahrada 62 51443
travní p. 137 1265481
lesní poz 20 782854
vodní pl. rybník 1 23307
vodní pl. tok přirozený 4 6998
vodní pl. tok umělý 6 22113
zast. pl. zbořeniště 2 524
zast. pl. 87 21277
ostat.pl. dráha 1 84384
ostat.pl. jiná plocha 36 73594
ostat.pl. manipulační pl. 1 908
ostat.pl. neplodná půda 32 79674
ostat.pl. ostat.komunikace 59 71099
ostat.pl. silnice 9 9339
ostat.pl. zeleň 1 138
Celkem KN 467 2790426
Par. DKM 467 2790426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 82
LV 121
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 18.12.2020
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 10:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.