k.ú.: 795186 - Žďár nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574686 - Žďár nad Metují NUTS5 CZ0523574686
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 2530518
zahrada 128 84267
ovoc. sad 16 36176
travní p. 366 1330152
lesní poz 96 3677204
vodní pl. nádrž umělá 1 504
vodní pl. tok přirozený 18 21190
vodní pl. tok umělý 17 2766
zast. pl. zbořeniště 4 817
zast. pl. 338 109944
ostat.pl. dráha 15 54757
ostat.pl. jiná plocha 93 61805
ostat.pl. manipulační pl. 20 35192
ostat.pl. neplodná půda 29 23225
ostat.pl. ostat.komunikace 234 161669
ostat.pl. silnice 9 15649
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12152
Celkem KN 1774 8157987
Par. KMD 1774 8157987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 314
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 314
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2011
KMD 1:1000 21.07.2011
S-SK GS 1:2880 1840 21.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 15:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.