k.ú.: 795232 - Město Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595209 - Žďár nad Sázavou NUTS5 CZ0635595209
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1433 7018401
zahrada 1561 690587
ovoc. sad 4 25679
travní p. 709 2098595
lesní poz 263 3711199
vodní pl. nádrž přírodní 1 2975
vodní pl. nádrž umělá 9 258479
vodní pl. rybník 52 604880
vodní pl. tok přirozený 25 45407
vodní pl. tok umělý 35 37666
vodní pl. zamokřená pl. 3 4660
zast. pl. společný dvůr 20 3938
zast. pl. zbořeniště 15 4743
zast. pl. 4898 1139212
ostat.pl. dráha 19 282192
ostat.pl. jiná plocha 1048 976079
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 182
ostat.pl. manipulační pl. 348 571735
ostat.pl. neplodná půda 38 55524
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 28799
ostat.pl. ostat.komunikace 1287 1128584
ostat.pl. pohřeb. 3 13009
ostat.pl. silnice 126 320306
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 106404
ostat.pl. zeleň 489 748959
Celkem KN 12429 19878194
Par. DKM 12429 19878194
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. bydlení 386
č.p. byt.dům 246
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 76
č.p. obchod 19
č.p. obč.vyb 65
č.p. obč.vyb. 100
č.p. prům.obj 8
č.p. rod.dům 933
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 27
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 169
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 15
bez čp/če garáž 2242
bez čp/če jiná st. 221
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če prům.obj 67
bez čp/če tech.vyb 83
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 37
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 4849
byt.z. byt 5826
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 142
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 463
obč.z. garáž 12
obč.z. j.nebyt 22
obč.z. rozest. 34
Celkem JED 6538
LV 9619
spoluvlastník 16570

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
Ins. A 1:1000 01.12.1967 31.12.2000 reambulace, extravilán
Ins. A 1:1000 31.12.1947 31.12.2000 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.12.1967


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 20:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.