k.ú.: 795453 - Zámek Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595209 - Žďár nad Sázavou NUTS5 CZ0635595209
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 28
orná půda 242 2301029
zahrada 495 191745
travní p. mez, stráň 5 8994
travní p. 242 848171
lesní poz ostat.komunikace 1 483
lesní poz 67 4694489
vodní pl. nádrž přírodní 2 5797
vodní pl. nádrž umělá 3 5142
vodní pl. rybník 20 988373
vodní pl. tok přirozený 25 24817
vodní pl. tok umělý 48 10302
zast. pl. zbořeniště 1 2655
zast. pl. 715 207933
ostat.pl. jiná plocha 230 235632
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 970
ostat.pl. manipulační pl. 10 11704
ostat.pl. mez, stráň 7 8462
ostat.pl. neplodná půda 9 46020
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3254
ostat.pl. ostat.komunikace 235 219598
ostat.pl. pohřeb. 5 37705
ostat.pl. silnice 10 35471
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 95268
ostat.pl. zeleň 51 61259
Celkem KN 2452 10045301
Par. DKM 2449 10040385
Par. KMD 3 4916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 49
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 389
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 709
byt.z. byt 343
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 78
Celkem JED 452
LV 1132
spoluvlastník 2041

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1999
THM-V 1:1000 01.02.1982 01.07.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.02.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 20:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.