k.ú.: 795488 - Žďárec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 597171 - Žďárec NUTS5 CZ0643597171
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 416 2775743
zahrada 206 137930
ovoc. sad 5 12691
travní p. 203 591919
lesní poz les s budovou 9 360
lesní poz ostat.komunikace 1 374
lesní poz 245 1356474
vodní pl. nádrž umělá 4 7890
vodní pl. rybník 1 5976
vodní pl. tok přirozený 22 56593
vodní pl. tok umělý 7 2937
vodní pl. zamokřená pl. 5 5217
zast. pl. zbořeniště 5 955
zast. pl. 285 94756
ostat.pl. dráha 1 29938
ostat.pl. jiná plocha 60 66440
ostat.pl. manipulační pl. 29 64723
ostat.pl. neplodná půda 316 380319
ostat.pl. ostat.komunikace 157 157553
ostat.pl. pohřeb. 1 2128
ostat.pl. silnice 82 93426
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 10245
ostat.pl. zeleň 21 22544
Celkem KN 2092 5877131
Par. DKM 905 3410383
Par. KMD 1187 2466748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 118
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 17
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 56
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 283
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 328
spoluvlastník 430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.09.2021 1:1000 01.09.2021 *)
KMD 1:1000 26.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.09.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 06:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.