k.ú.: 795500 - Žďárec u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 475
orná půda 141 818667
zahrada mez, stráň 1 287
zahrada 201 130529
ovoc. sad 11 14758
travní p. mez, stráň 41 54768
travní p. 207 651197
lesní poz 23 74883
vodní pl. nádrž přírodní 3 2517
vodní pl. nádrž umělá 1 329
vodní pl. tok přirozený 5 19643
vodní pl. tok umělý 2 1583
zast. pl. společný dvůr 2 54
zast. pl. zbořeniště 1 506
zast. pl. 184 49917
ostat.pl. dráha 16 71007
ostat.pl. jiná plocha 71 28132
ostat.pl. mez, stráň 4 2723
ostat.pl. neplodná půda 99 65768
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8718
ostat.pl. ostat.komunikace 78 42385
ostat.pl. silnice 17 38840
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3352
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1611
Celkem KN 1113 2082649
Par. DKM 3 1216
Par. KMD 1110 2081433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 96
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 177
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 235
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 13.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.