k.ú.: 795569 - Žďár u Blovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558605 - Ždírec NUTS5 CZ0324558605
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 775090
zahrada 163 142804
travní p. 411 749034
lesní poz les s budovou 10 403
lesní poz 168 1193492
vodní pl. nádrž umělá 2 1194
vodní pl. tok přirozený 113 60815
vodní pl. tok umělý 14 1670
zast. pl. společný dvůr 1 1093
zast. pl. zbořeniště 1 19
zast. pl. 194 40880
ostat.pl. dráha 1 26772
ostat.pl. jiná plocha 163 82247
ostat.pl. manipulační pl. 3 4582
ostat.pl. neplodná půda 154 41923
ostat.pl. ostat.komunikace 128 45922
ostat.pl. silnice 24 15334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17759
ostat.pl. zeleň 7 1238
Celkem KN 1820 3202271
Par. DKM 1820 3202271
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 39
č.e. rod.rekr 137
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 200
LV 285
spoluvlastník 570

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2003
ZMVM 1:1000 01.01.1990 19.12.2003
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.