k.ú.: 795577 - Ždírec u Blovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558605 - Ždírec NUTS5 CZ0324558605
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 1040156
zahrada 204 171379
ovoc. sad 1 3470
travní p. 242 482090
lesní poz 139 1926546
vodní pl. nádrž umělá 5 1488
vodní pl. tok přirozený 83 58911
vodní pl. tok umělý 8 1358
vodní pl. zamokřená pl. 5 9566
zast. pl. společný dvůr 3 156
zast. pl. 191 71102
ostat.pl. dráha 7 47122
ostat.pl. jiná plocha 111 71205
ostat.pl. manipulační pl. 13 16214
ostat.pl. neplodná půda 149 35380
ostat.pl. ostat.komunikace 161 71640
ostat.pl. silnice 28 27286
ostat.pl. zeleň 9 2688
Celkem KN 1622 4037757
Par. DKM 1622 4037757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 129
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 188
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 280
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.09.2004
ZMVM 1:2000 01.01.1990 14.09.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.