k.ú.: 795607 - Ždírec na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588288 - Ždírec NUTS5 CZ0632588288
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 5152117
zahrada 148 89056
travní p. 426 1040216
lesní poz ostat.komunikace 2 4687
lesní poz 337 3420664
vodní pl. nádrž umělá 2 2458
vodní pl. rybník 26 131666
vodní pl. tok přirozený 87 32246
vodní pl. tok umělý 6 260
vodní pl. zamokřená pl. 4 3879
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. 207 103059
ostat.pl. jiná plocha 90 26088
ostat.pl. manipulační pl. 56 114782
ostat.pl. neplodná půda 7 6881
ostat.pl. ostat.komunikace 250 165037
ostat.pl. pohřeb. 1 3161
ostat.pl. silnice 13 62659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7962
ostat.pl. zeleň 5 7630
Celkem KN 2046 10374562
Par. KMD 2046 10374562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 63
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 7
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 201
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 227
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2017
KM-D 1:2000 18.08.2000 14.12.2017
S-SK GS 1:2880 1838 18.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 20:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.