k.ú.: 795640 - Ždírec nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 516 1083037
zahrada 459 235733
travní p. 770 1343935
lesní poz 118 315650
vodní pl. nádrž umělá 4 6336
vodní pl. tok přirozený 74 19786
vodní pl. tok umělý 130 40540
zast. pl. 1202 323836
ostat.pl. dráha 17 55094
ostat.pl. jiná plocha 218 155103
ostat.pl. manipulační pl. 172 273529
ostat.pl. neplodná půda 53 14591
ostat.pl. ostat.komunikace 304 229251
ostat.pl. silnice 66 95565
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 21437
ostat.pl. zeleň 24 35843
Celkem KN 4130 4249266
Par. DKM 4130 4249266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 26
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 30
č.p. rod.dům 550
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 171
bez čp/če jiná st. 128
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 78
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1161
byt.z. byt 239
byt.z. dílna 3
obč.z. byt 38
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 281
LV 1209
spoluvlastník 1918

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.06.2010
ZMVM 1:1000 01.05.1990 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 19:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.