k.ú.: 795658 - Přední Ždírnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579271 - Horní Olešnice NUTS5 CZ0525579271
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 523394
zahrada 39 41058
travní p. 107 630600
lesní poz 69 526015
vodní pl. nádrž umělá 1 682
vodní pl. zamokřená pl. 1 507
zast. pl. zbořeniště 1 6
zast. pl. 39 15606
ostat.pl. jiná plocha 14 24941
ostat.pl. manipulační pl. 1 14453
ostat.pl. neplodná půda 26 21661
ostat.pl. ostat.komunikace 39 39970
ostat.pl. silnice 1 18323
Celkem KN 391 1857216
Par. KMD 391 1857216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 36
LV 64
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2014
KM-D 1:2000 04.05.2001 10.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 19:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.