k.ú.: 795674 - Žebětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1537 3258962
zahrada 1996 1046633
ovoc. sad 22 31517
travní p. 435 330883
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz les(ne hospodář) 1 13152
lesní poz 442 6499317
vodní pl. nádrž umělá 5 2030
vodní pl. rybník 8 33336
vodní pl. tok přirozený 101 37066
vodní pl. zamokřená pl. 7 3481
zast. pl. zbořeniště 2 648
zast. pl. 1816 345150
ostat.pl. jiná plocha 992 1143989
ostat.pl. manipulační pl. 68 70036
ostat.pl. neplodná půda 98 36475
ostat.pl. ostat.komunikace 697 344613
ostat.pl. pohřeb. 3 16132
ostat.pl. silnice 92 233184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21912
ostat.pl. zeleň 267 117059
Celkem KN 8595 13585608
Par. DKM 8595 13585608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 55
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 933
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 456
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 8
bez čp/če garáž 91
bez čp/če jiná st. 103
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 12
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 1744
byt.z. ateliér 9
byt.z. byt 713
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 88
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 15
obč.z. byt 893
obč.z. garáž 135
obč.z. j.nebyt 92
Celkem JED 1968
LV 4050
spoluvlastník 11531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.03.2007 1:1000 04.04.2007 *)
DKM 1:1000 30.11.2004 na části
THM-V 1:2000 01.11.1975 14.03.2007
S-SK ŠS 1:2880 1825 14.03.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 14:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.