k.ú.: 795674 - Žebětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1536 3259911
zahrada 1995 1047796
ovoc. sad 22 31517
travní p. 435 330904
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz les(ne hospodář) 1 13152
lesní poz 442 6499469
vodní pl. nádrž umělá 5 2030
vodní pl. rybník 8 33336
vodní pl. tok přirozený 102 37066
vodní pl. zamokřená pl. 7 3481
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 2 648
zast. pl. 1799 343052
ostat.pl. jiná plocha 1028 1155069
ostat.pl. manipulační pl. 68 70036
ostat.pl. neplodná půda 98 36475
ostat.pl. ostat.komunikace 686 336935
ostat.pl. pohřeb. 3 16132
ostat.pl. silnice 92 233184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21912
ostat.pl. zeleň 239 113454
Celkem KN 8575 13585612
Par. DKM 8575 13585612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 55
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 930
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 455
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 8
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 12
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 1731
byt.z. ateliér 9
byt.z. byt 713
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 88
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 15
obč.z. byt 890
obč.z. garáž 135
obč.z. j.nebyt 92
Celkem JED 1965
LV 3983
spoluvlastník 11258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.03.2007 1:1000 04.04.2007 *)
DKM 1:1000 30.11.2004 na části
THM-V 1:2000 01.11.1975 14.03.2007
S-SK ŠS 1:2880 1825 14.03.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:07

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.