k.ú.: 795682 - Žebnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559351 - Plasy NUTS5 CZ0325559351
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1010 3854462
zahrada 111 71862
travní p. 60 75248
lesní poz 228 1547827
vodní pl. nádrž umělá 6 6877
vodní pl. tok přirozený 5 1935
vodní pl. tok umělý 20 5075
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 7 2353
zast. pl. 127 72072
ostat.pl. jiná plocha 43 11003
ostat.pl. manipulační pl. 36 45794
ostat.pl. neplodná půda 68 39259
ostat.pl. ostat.komunikace 120 85109
ostat.pl. pohřeb. 1 1343
ostat.pl. silnice 14 58597
ostat.pl. zeleň 12 576
Celkem KN 1869 5879408
Par. KMD 1869 5879408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 114
LV 139
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2017
KM-D 1:2000 01.10.2000 11.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 04:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.