k.ú.: 795704 - Točník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 534463 - Točník NUTS5 CZ0202534463
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 462
orná půda 344 2481846
zahrada 147 120250
ovoc. sad 5 116749
travní p. mez, stráň 8 7743
travní p. 164 401211
lesní poz 20 1845402
vodní pl. nádrž umělá 6 13908
vodní pl. rybník 6 21200
vodní pl. tok přirozený 17 33262
vodní pl. tok umělý 33 7587
vodní pl. zamokřená pl. 2 1745
zast. pl. zbořeniště 1 470
zast. pl. 144 58107
ostat.pl. jiná plocha 112 74994
ostat.pl. manipulační pl. 2 752
ostat.pl. neplodná půda 34 31607
ostat.pl. ostat.komunikace 72 102748
ostat.pl. silnice 14 56129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5896
Celkem KN 1136 5382068
Par. KMD 1136 5382068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 90
č.e. rod.rekr 15
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 140
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 8
Celkem JED 18
LV 366
spoluvlastník 586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2016
S-SK GS 1:2880 1839 15.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 24.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.