k.ú.: 795721 - Choťovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 534994 - Choťovice NUTS5 CZ0204534994
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 733 5289385
zahrada 146 95410
ovoc. sad 25 1062986
travní p. 19 87224
lesní poz ostat.komunikace 3 8336
lesní poz 11 1461213
vodní pl. nádrž umělá 2 15010
vodní pl. rybník 1 272059
vodní pl. tok přirozený 3 22529
vodní pl. tok umělý 32 110073
vodní pl. zamokřená pl. 3 13603
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 4 2320
zast. pl. 219 99276
ostat.pl. dráha 1 6327
ostat.pl. dálnice 1 3283
ostat.pl. jiná plocha 47 51347
ostat.pl. manipulační pl. 45 25529
ostat.pl. neplodná půda 10 12225
ostat.pl. ostat.komunikace 133 291286
ostat.pl. pohřeb. 1 916
ostat.pl. silnice 7 42230
ostat.pl. zeleň 60 83554
Celkem KN 1507 9056140
Par. DKM 1507 9056140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 130
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 196
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 343
spoluvlastník 897

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 09.10.2018 1:1000 09.10.2018 *)
DKM-KPÚ 31.12.2013 1:1000 13.03.2014 *)
DKM-KPÚ 16.05.2007 1:1000 12.06.2007 *) na části k.ú.DKM
S-SK GS 1:2880 1841 09.10.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 16.05.2022 23:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.