k.ú.: 795801 - Želatovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 523640 - Želatovice NUTS5 CZ0714523640
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 3025573
chmelnice 5 57917
zahrada 198 183731
travní p. 16 36539
vodní pl. rybník 15 41835
vodní pl. tok přirozený 10 23954
vodní pl. tok umělý 5 8880
zast. pl. zbořeniště 4 403
zast. pl. 317 113636
ostat.pl. jiná plocha 89 70477
ostat.pl. manipulační pl. 64 131502
ostat.pl. neplodná půda 2 4421
ostat.pl. ostat.komunikace 121 222296
ostat.pl. silnice 24 124346
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23222
ostat.pl. zeleň 51 351084
Celkem KN 1188 4419816
Par. DKM 1188 4419816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 182
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 8
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 305
byt.z. byt 19
Celkem JED 19
LV 330
spoluvlastník 435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2010
DKM-KPÚ 06.12.2006 1:1000 11.12.2006 *)
Ost. 1:2880 01.01.1956 11.12.2006 extravilán, agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2022 00:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.