k.ú.: 795828 - Želeč u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553417 - Želeč NUTS5 CZ0317553417
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1050 6208606
zahrada 274 201109
travní p. 368 768008
lesní poz 228 2890029
vodní pl. nádrž přírodní 1 492
vodní pl. nádrž umělá 4 23304
vodní pl. rybník 9 98135
vodní pl. tok přirozený 4 802
vodní pl. tok umělý 120 26030
vodní pl. zamokřená pl. 27 47442
zast. pl. společný dvůr 9 1948
zast. pl. zbořeniště 5 1433
zast. pl. 416 175367
ostat.pl. jiná plocha 101 75265
ostat.pl. manipulační pl. 40 50868
ostat.pl. neplodná půda 47 56677
ostat.pl. ostat.komunikace 168 146503
ostat.pl. silnice 15 84678
ostat.pl. skládka 9 115269
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 29187
ostat.pl. zeleň 28 28900
Celkem KN 2936 11030052
Par. DKM 143 1051994
Par. KMD 2793 9978058
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 158
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 115
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 399
byt.z. dílna 3
obč.z. byt 7
obč.z. garáž 6
Celkem JED 16
LV 563
spoluvlastník 794

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2018
KMD 1:1000 08.11.2016
S-SK GS 1:2880 1828 29.05.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 11:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.