k.ú.: 795836 - Želeč u Žatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566454 - Měcholupy NUTS5 CZ0424566454
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 3264195
chmelnice 41 982428
zahrada 151 92352
ovoc. sad 7 28051
travní p. 39 420693
lesní poz 43 3112244
vodní pl. nádrž přírodní 2 1778
vodní pl. tok přirozený 13 52994
vodní pl. tok umělý 1 10727
vodní pl. zamokřená pl. 2 8496
zast. pl. společný dvůr 16 8583
zast. pl. zbořeniště 7 1114
zast. pl. 173 97955
ostat.pl. dráha 2 85405
ostat.pl. jiná plocha 67 144962
ostat.pl. manipulační pl. 17 15570
ostat.pl. neplodná půda 97 318693
ostat.pl. ostat.komunikace 61 150164
ostat.pl. pohřeb. 2 1712
ostat.pl. silnice 5 26735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14492
ostat.pl. zeleň 15 2759
Celkem KN 982 8842102
Par. DKM 471 5877944
Par. KMD 511 2964158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 167
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 3
Celkem JED 21
LV 178
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 23.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 12.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 21.05.2022 21:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.