k.ú.: 795844 - Želeč na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590240 - Želeč NUTS5 CZ0713590240
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 787 6570421
zahrada 289 182290
ovoc. sad 3 6106
travní p. 18 83244
lesní poz 1 2598
vodní pl. nádrž umělá 5 67979
vodní pl. tok přirozený 3 21853
vodní pl. tok umělý 2 15578
zast. pl. zbořeniště 20 3554
zast. pl. 327 120656
ostat.pl. jiná plocha 38 43566
ostat.pl. manipulační pl. 15 74480
ostat.pl. neplodná půda 20 56537
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8875
ostat.pl. ostat.komunikace 120 287172
ostat.pl. pohřeb. 2 3228
ostat.pl. silnice 10 67265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17257
ostat.pl. zeleň 43 458083
Celkem KN 1710 8090742
Par. DKM 918 7570185
Par. KMD 792 520557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 233
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 319
LV 541
spoluvlastník 875

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
DKM-KPÚ 19.02.2003 1:1000 30.04.2003 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.06.2016 28.02.1824 1:2880, intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 19.02.2003 extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 28.05.2022 19:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.