k.ú.: 795852 - Želechovice u Uničova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552399 - Želechovice NUTS5 CZ0712552399
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 5323892
zahrada 148 85365
travní p. 25 148693
lesní poz 4 12453
vodní pl. rybník 2 32187
vodní pl. tok přirozený 3 37607
zast. pl. zbořeniště 9 5716
zast. pl. 127 69006
ostat.pl. jiná plocha 26 18995
ostat.pl. manipulační pl. 42 23257
ostat.pl. neplodná půda 9 38520
ostat.pl. ostat.komunikace 84 189169
ostat.pl. pohřeb. 1 853
ostat.pl. silnice 10 52357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8837
ostat.pl. zeleň 21 72961
Celkem KN 765 6119868
Par. DKM 443 5925923
Par. KMD 322 193945
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 81
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 123
LV 165
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.05.2017
KMD 1:1000 28.11.2016
S-SK ŠS 03.05.2017 1:2880 1834 04.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 20.05.2022 23:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.