k.ú.: 795887 - Lužkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 1546339
zahrada 381 235055
ovoc. sad 22 127794
travní p. mez, stráň 3 380
travní p. 297 617988
lesní poz ostat.komunikace 2 1200
lesní poz 232 1362997
vodní pl. tok přirozený 47 34120
vodní pl. zamokřená pl. 2 2928
zast. pl. společný dvůr 1 325
zast. pl. zbořeniště 1 81
zast. pl. 426 180759
ostat.pl. jiná plocha 135 110460
ostat.pl. manipulační pl. 31 58619
ostat.pl. neplodná půda 100 164431
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3619
ostat.pl. ostat.komunikace 118 168353
ostat.pl. silnice 7 27996
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12330
ostat.pl. zeleň 1 313
Celkem KN 2131 4656087
Par. DKM 2131 4656087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 238
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 16
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 410
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 529
spoluvlastník 776

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.08.2018
DKM 1:1000 03.12.2003
THM-V 1:2000 01.10.1982 03.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 08:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.