k.ú.: 795909 - Želechovice nad Dřevnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 500011 - Želechovice nad Dřevnicí NUTS5 CZ0724500011
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 807 2514074
zahrada 834 454076
ovoc. sad 118 359994
travní p. mez, stráň 4 4185
travní p. skleník-pařeniš. 1 1811
travní p. 1084 2342263
lesní poz 662 8658080
vodní pl. nádrž umělá 3 1346
vodní pl. rybník 1 2781
vodní pl. tok přirozený 461 243093
vodní pl. zamokřená pl. 48 23998
zast. pl. společný dvůr 16 2301
zast. pl. zbořeniště 10 2852
zast. pl. 952 339943
ostat.pl. dráha 2 37592
ostat.pl. jiná plocha 229 92654
ostat.pl. manipulační pl. 96 93968
ostat.pl. neplodná půda 607 406429
ostat.pl. ostat.komunikace 512 280460
ostat.pl. pohřeb. 8 12653
ostat.pl. silnice 41 123915
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 6680
ostat.pl. zeleň 29 20747
Celkem KN 6534 16025895
Par. DKM 6534 16025895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 604
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 21
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 27
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 897
byt.z. byt 69
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 76
LV 1259
spoluvlastník 2333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2003
THM-V 1:2000 01.10.1982 03.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1982 reambulace v roce 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.